Jak wygląda procedura wycinki drzew? Poznaj szczegółowe przepisy!

Przepisy dotyczące wycinki drzew ulegały wielokrotnej nowelizacji, a niektóre zmiany wzbudzały spory sprzeciw społeczny. Najwięcej kontrowersji dotyczyło zapisów z 2017 roku, w oparciu o które właściciele prywatnych działek zyskali prawo do nienadzorowanego wycinania drzew na własnych posesjach. Kolejne zmiany w ustawie o ochronie przyrody powstrzymały ten proceder, a także nieco uporządkowały zasady gospodarki leśnej.

Procedura usuwania drzew

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadzona w lutym 2017 roku była dość rewolucyjna, ponieważ w praktyce pozwalała na usuwanie drzew bez żadnego zezwolenia. Dynamiczna wycinka odbyła się nie tylko na prywatnych działkach, ale również terenach należących do gmin i miast oraz przy drogach publicznych. W okresie tym dochodziło do sporych nadużyć, które doprowadziły do wycięcia drzew starych, uznawanych za dobra przyrodnicze kraju. W czerwcu 2017 roku pojawiły się więc nowe przepisy, które uregulowały poprzednie zmiany.

Przepisy dotyczące wycinki drzew

Zgodnie z aktualnymi przepisami, procedura usuwania drzew i krzewów jest obecnie możliwa bez konieczności zgłaszania tego faktu lub uzyskiwania pozwolenia. Wymagane jest jednak spełnienie określonych warunków. Wycinka z terenu nieruchomości może się odbyć wówczas, gdy jego właściciel nie prowadzi w związku z tym działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast działka należy do kogoś innego, należy uzyskać zezwolenie wydane na wniosek posiadacza. Od tej zasady występują jednak pewne wyjątki. Zamiar usunięcia drzewa należy zgłosić odpowiednim organom, jeżeli obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza: 80 cm w przypadku klonu srebrzystego, klonu jesionolistnego, wierzb i topoli; 65 cm w przypadku robinii akacjowej, platanu klonolistnego i kasztanowca zwyczajnego oraz 50 cm w przypadku wszystkich pozostałych gatunków .

Wycinanie drzew z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Jeżeli planowane jest wycinanie drzew z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, również należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Wnioskodawcą będzie w takim przypadku posiadacz nieruchomości lub użytkownik wieczysty. Jeżeli drzewo rośnie na granicy działek, uznawane jest za współwłasność. W praktyce oznacza to, że uzyskanie zezwolenia wymaga zgody właścicieli obu terenów. Wzór zgłoszenia znaleźć można w urzędzie gminy, bądź też napisać go samodzielnie. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz oznaczenie nieruchomości z drzewem przeznaczonym do usunięcia, a także mapkę określającą dokładne usytuowanie obiektu na nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *